Васил Джигрев
Роден в с. Ковачевица – обл. Кюстендилска. Завършва Ленинградския Финансово Икономически Институт ( ЛФИИ) . Един от първите бригадири в п. Благоево. Като най-добър бригадир получва званието “Герой на социалистиеския труд.

Инж. Борис Димитров Марин
Роден на 05.03.1924 г. в с. Батак –Пазарджишка област. Завършил стопанската академия в София. През 1976 г. Борис Марин за втори път заминава за Коми като директор на ГПП Междуреченск. Преди това е бил в ГПП Усогорск –като началник на производствен отдел.

Иска ми се пак да надникна там, където станах герой на 36 години" Иван Христов Откъс от новата книга на инж. Александър Арсов "Покорители на тайгата"
Ако попитате някого, работил в Коми, за Иван Христов, може и да не се сети по име, но ако кажете „Графа" - всеки ще си спомни.

Роден в с. Стубел – Монтана на 26.06.1936 г. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Богата е трудовата биография на този достолепен човек.

Илия Цонев
Заминава за Коми - п. Благоево на 12.10 1973 г. И работи там 17 години.
Тръгва от Севлиево с цялата си бригада сформирана от Лазар Лалов. Става известен с лозунга “Три за пет”. защото петилетния план бригадата му изпълнява за три години. Завършва Ленинградския Финансово Икономически Институт ( ЛФИИ).

Инж. Ганчо Будинов Пальов. Роден 10.08.1933 в с. Алино Самоковска област. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. През 1968 г. заминава за Коми като началник на ГТУ в Усогорск. Изучава опита на местните и обучава българите по технологиата на производсто.

Александър АрсовПрез 1961 г. е преместен в ГС - Трън, на длъжност главен инженер, а след шест месеца е директор на ГС - Кюстендил. Това е едно от най-големите стопанства в страната - с предвидено годишно ползване 65 000 куб. м строителна дървесина и 78 000 куб. м дърва за огрев, както и по 7-8 хил. дка залесяване и висок обем на строителс твото на противоерозионни съоръжения.

Роден на 15.02.1911 г. в с. Клаве. Благоевградска област Завършил Агрономолесовъдния факултет в гр. София. През 1968 г. е назначен за директор на българско горско промишлено предприятие в република Коми с което става основоположник на първото предприятие по дърводобив – ГПП Усогорск.