Инж. Симо Христов Стоянов
Роден на 27.10.1948 г. в гр. Червен Бряг - Плевенска област. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Инж. Стоянов работи в сверата на дърводобива в Коми три пъти, като два от тях са в ГПП Междуреченск като зам. директор по ПТВ и като директор на предприятието.