Инж. Стефан Петров Стефанов – икономическия мозък на дърводобива в българското предприятие в Коми от самото му създаване. Роден на 24.12.1924 г. в с. Ново Горско село – Великотърновско. Завършва Висш Икономически Институт (ВИИ) специалност планиране. След подписване на спогодбата за съвместен дърводобив, инж. Стефанов е човека който изработва необходимите икономически разчети, а през м. Февруари е включен в ръководния екип на БГПП в Коми като зам. главен директор по икономиката.

 В същото време той отговаря за икомомиката и планирането в главното управление в България, а в последствие и в Обединението. Работи в МГГП отново в направление Коми след което става зам. генерален директор на Обединението до 1982 г. Повече от 14 години създава най-съществените документи, в основа на които министерския съвет взима решения, пуска постановления свързани с дейноста на Коми. Участва в усъвършенстване на организацията на управлението. Инж Стефан Стефанов е един от много важните хора допринесли за успеха на дърводобивната промишленост в Коми.