Инж. Ганчо Будинов Пальов. Роден 10.08.1933 в с. Алино Самоковска област. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. През 1968 г. заминава за Коми като началник на ГТУ в Усогорск. Изучава опита на местните и обучава българите по технологиата на производсто.

От 1970 – 1972 г. е главен инжинер по дърводобива. В България работи като главен специалист МГГП в дирекцията за задграничен дърводобив. От 1972 – 1975 г. отново работи в Усогорск в “главката” като заместник главен директор по дърводобива.

 През 1975 г. инж. Пальов работи в МГГП – подбор на кадри за Коми. От 1980 до 1983 г той отново е в Коми, вече като първи заместник генерален директор на ДСО “Дърводобив и строителство” . След това отново работи в МГГП в дирекцията за задграничен дърводобив. През 1986 г той вече е директор по техническия прогрес в Обединението у като такъв работ до 1989 г. Независимо че през 1990 година се пенсионира, той отново заминава за Коми като генерален директор на Обединението. Инж. Пальов работи 14 години в Коми през едни от най-трудните периоди от българския дърводобив в Коми