Инж. Жечко Стоянов Момов – първият генерален директор в Коми. Роден е на 9.10.1924 г. в Преслав- Шуменска област. Завършва селскостопанската академия – специалност Горско стопанство. През 1973 г. става директор на ГПП Благоево

където продължава изграждането на производствените мощности, жилищни, културно-битови и търговски обекти, както и инфраструктора. През 1975 г. се създава ДСО ”Дърводобив и строителство” в Коми-АССР и инж. Момов става първия генерален директор.

 Като такъв той изгражда самостоятелен облик на Обединението, насочва ръководителите към инициативност и генериране на идеи. Започва осигуряването на строителни материали за изграждането на Горномезенския строителен район както и формирането на управленската му структора.