Роден на 15.02.1911 г. в с. Клаве. Благоевградска област Завършил Агрономолесовъдния факултет в гр. София. През 1968 г. е назначен за директор на българско горско промишлено предприятие в република Коми с което става основоположник на първото предприятие по дърводобив – ГПП Усогорск.

 През 1969 г. се полагат основите на второто ГПП Благоево. През 1970 г. започва изграждането и на третото ГПП в Междуреченск. Усогорск и Благоево имат годишен обем по 1 000 000 куб, м. Дървесина а ГПП Междуреченск 600 000 куб. м.

В продължение на 2-3 гоини той ръководи успешно колектива така че те извършват подвиг в удорската тайга. Усвояват и прилагат нови, непознати технологии за изграждането на трите предприятия на жилищната база, комуналните обекти и инфраструктората. Инж. Стоев осъществява сложна координация, организира доставката, оборудване и подготовка на кадри. И всичко това при неблагоприятните и сурови климатични условия в които десетилетия след това хиляди негови сънародници ще добиват дървесина за България.