Инж. Найден Трайчев Димитров

Роден на 19.04.1946 г. В Кюстендил. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Трудовия стаж на инж. Димитров е разпокъсан. За първи път отива като зам. Директор по ПТВ в ГПП Усогорск през 1980 г. – 1983 г. Отново се завръща като зам. директор по ПТВ в ГПП Благоево, след което е преназначен като директор на ГПП Междуреченск.

 Това е един от най-трудните периоди в дърводобива поради настъпилите радикални промени в обществено-политическите отношения както в България така и в СССР. Периода в който българите масово напускат предприятието и си тръгват за България. В период на безхаберие от страна на държавата инж. Димитров умело се справя с всички проблеми и успешно приключва дейноста на предприятието при прекратяване на спогодбата за съвместен дърводобив. Завръща се в България през 1993 г.