Роден в с. Стубел – Монтана на 26.06.1936 г. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Богата е трудовата биография на този достолепен човек.

Преди да замине за Коми е работил 8 години в минстерството на горите и горската промишленост в отделите “Дърводобив” и “Стопанисване на горите”.

През 1980 г. Инж. Константинов заминава като директор в ГПП Междуреченск. Където ръководи предприятието 6 години. Създава свой екип от специалисти с който продължава изграждането на новите пътни магистрали, започва масовото покриване на пътищата с асвалтобетон, изгражда междинен диспечерски пункт на ЮЗМ – то.

В този пункт има и горска куня обслужваща лесовозаджиите с топла и питателна храна. Организира профилактичен отдих за работниците за сметка на предприятието. Започва строителство и оборудване на заведения за развлечения и отдих с което дава старт на нова вълна – грижи за работниците.

Бележи периода с многобройни подобрения в производствената сфера. Със всеотдайните си грижи за трудовите хора инж. Константинов става любимия директор който хората обичат и с болка се разделят с него когато си тръгва за България. В последствие се завръща да работи в Москва в “Бюрото по дърводобив и строителство за Коми”. От тук на сетне той заема високи и отговорни постове свързани със сътрудничеството в дърводобива между България и ССР. Инж. Константинов завинаги остава в сърцата на хората който са работили с него.