Милко Стоянов

Роден в с. Стайчовци Трънско 25.09.1934 г. Произхожда от бедно многодетно семейство – 9 деца. През 1971 година заминава за ГПП Благоево. Работи в бригадата на Васил Джигрев. Но Истинската му слава започва когато отива да работи в Междуреченск и става бригадир. Там той внедрява гладкото кастрене което улеснява работата на долен склад. Това обаче го вкарва в конфликт с главния секретар на партията Христо Консулов.

 Но в крайна сметка този метод се внедрява в цялото Обединение. След Междуреченск Милко Стоянов отива в Горни Мезен да учи новите работници по метода на гладкото кастрене. Там той става герой на труда.