Инж. Цацо Николoв Найденов.
Роден 03051931 г в с. Торос – Ловешко. През 1956 година завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) – специалност “горско стопанство”. Преди да замине за Коми работи като лесничей в ГС Чепеларе, началник на лесоагромелиорациите в смолянски окръг, главен инжинер, а по късно и директор на ГС Горен Чифлик, зам. Директор на Варненския ГПК – където се утвърждава като предприемчив и прогресивен ръководител, новатор и невероятно добър организатор. През 1973 година инж. Цацо Найденов заминава за република Коми и става първия директор на ГПП Междуреченск.

 Под неговото ръководство се изгражда предприятието и се постига предсрочно проектната мощност от 600 000 куб. Метра дърводобив. Полага усилия за изграждане на пътища за целогодишна употреба което е от особенна важност за извозването на материала. Въвежда уедрените бригади което от икономическа гледна точа е по-изгодно за предприятието и по - удобно за самите работници. Има взаимно заменяемост на работна сила и техника. Не пропуска да задоволи и битовите нужди на работещите. Доизгражда жилищата, дом на културата, училището, детската градина и инфраструктурата на посьолака. И всичко това тои постига за 4 години. Завръща се в България и работи като директор на пристанище "Дружба" във Варна. През 1984 година отново е изпратен в Коми за да вдигне на крака затъващото предприятие Усогорск. Инж. Цацо Николв Найденов е носител на “Златен орден на труда” и ”Червено знаме”.