Инж. Жечко Стоянов Момов – първият генерален директор в Коми. Роден е на 9.10.1924 г. в Преслав- Шуменска област. Завършва селскостопанската академия – специалност Горско стопанство. През 1973 г. става директор на ГПП Благоево

Инж. Стефан Петров Стефанов – икономическия мозък на дърводобива в българското предприятие в Коми от самото му създаване. Роден на 24.12.1924 г. в с. Ново Горско село – Великотърновско. Завършва Висш Икономически Институт (ВИИ) специалност планиране. След подписване на спогодбата за съвместен дърводобив, инж. Стефанов е човека който изработва необходимите икономически разчети, а през м. Февруари е включен в ръководния екип на БГПП в Коми като зам. главен директор по икономиката.

Инж. Любен Димитров Ванчев е роден на 12 септември 1936 г. в Батак. През 1950 г. е приет в Горския техникум - Велинград, където завършва през 1954 г. и веднага започва работа като техник-лесовъд в Горско стопанство - Беглика. През есента на 1956 г. е приет за редовен студент във ВЛТИ, специалност "Горско стопанство". След като завършва института, през 1961 г., е назначен за началник на Горскотехнически участък в ГС - Троян. Тук служи една година, след което през 1962 г. е назначен за директор на ГС - Ново село ( сега Априлци). Като директор там инж. Любен Ванчев работи до 1969 г., когато е назначен за зам.-началник на Окръжното управление на горите - София. На тази длъжност работи до 1973 г., когато е назначен за началник на Районната инспекция по горите и опазване на природната среда - София. През 1975 г. е назначен за директор на Българското промишлено предприятие в Благоево - Република Коми. От 1977 г. е първи зам.-генерален директор на ДСО "Дърводобив и строителство в Коми АССР". През 1980 г. се завръща в България и е назначен за зам.-генерален директор на обединението, отговаря за кадрите, изпращани на работа в Коми, и за реализацията на дървесината.

Инж. Стоян Златев Иванов е роден на 25. 04.1936 г в с. Люляково – Бургаска област. Завършва полувисшия институт по съобщенията в София. През 1964 г. завършва ВМИ със специалност Електроинжинерство. Целият си трудов стаж инж. Златев изкарва в СО Коми като енергетик на долен склад и ГПП Благоево, а през 1984 г. става главен енергртик на Обединението.

Инж. Найден Трайчев Димитров

Роден на 19.04.1946 г. В Кюстендил. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Трудовия стаж на инж. Димитров е разпокъсан. За първи път отива като зам. Директор по ПТВ в ГПП Усогорск през 1980 г. – 1983 г. Отново се завръща като зам. директор по ПТВ в ГПП Благоево, след което е преназначен като директор на ГПП Междуреченск.

Инж. Цацо Николoв Найденов.
Роден 03051931 г в с. Торос – Ловешко. През 1956 година завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) – специалност “горско стопанство”. Преди да замине за Коми работи като лесничей в ГС Чепеларе, началник на лесоагромелиорациите в смолянски окръг, главен инжинер, а по късно и директор на ГС Горен Чифлик, зам. Директор на Варненския ГПК – където се утвърждава като предприемчив и прогресивен ръководител, новатор и невероятно добър организатор. През 1973 година инж. Цацо Найденов заминава за република Коми и става първия директор на ГПП Междуреченск.

Инж. Симо Христов Стоянов
Роден на 27.10.1948 г. в гр. Червен Бряг - Плевенска област. Завършва Висшия Лесотехнически Институт (ВЛТИ) в София - специалност “горско стопанство”. Инж. Стоянов работи в сверата на дърводобива в Коми три пъти, като два от тях са в ГПП Междуреченск като зам. директор по ПТВ и като директор на предприятието.

Кирил Владимиров – Македонеца
Роде в Сандански. Един от първите в Коми пристига 1968 г. В началото работи като булдозерист след което става погрузист. Най- бързия и най-добрия. Постига рекорд – товари лесовоз за 8 мин. Шест години работи в усогорск, и 10 години в благоево. Правят го бригадир на лесовозаджийте. Като такъв македонеца прилага един основен принцип: “Уважение всекиму, прошка никому”.