Карта на КомиСъздадена е на 22 август 1921 г. като Коми (Зирян) автономна област. На 5 декември 1936 г. е преобразувана в Коми АССР, а от септември 1990 г. - Коми ССР. Сегашното си наименование носи от юни 1992 г.

По данни от преброяването от октомври 2002 г., населението на Република Коми е 1 018 674 души (0,70% от Русия, 54-то място), с плътност 2,4/kм 2 . Урбанизацията на населението е 75,25%. Националният състав на населението е следния: 

руснаци - 59,59% / коми - 25,18% / украинци - 6,10% / беларуси - 1,49% / немци - 0,91% / чуваши - 0,74%

Коми е разположена в североизточната част на Руската равнина. Граничи с Архангелска , Кировска , Свердловска и Тюменска област и с Пермския край . Разстоянието от столицата на Коми - Сиктивкар до Москва е 1 515 км. Намира се в умерения климатичен пояс и има умерено-континентален климат. Средната температура за януари е -16,5 о С, а за юли е +18,8 о С. Сред полезните изкопаеми с промишлено значение са различните руди, боксити , каменна сол, гипс , варовик .

В декабре 1967 года было подписано Соглашение между правительствами Советского Союза и Народной Республики Болгарии о сотрудничестве в заготовке леса на территории СССР для нужд народного хозяйства НРБ. А через два месяца в Удорском районе Коми АССР высадился отряд болгарских строителей, которые и начали создавать в суровых северных условиях первое из трех запланированных лесозаготовительных предприятий и жилой поселок. Прошло восемь лет, и в тайге появились три больших поселка – Усогорск, Благоево, Междуреченск. . . .

Спогодбата за организиране на съвместен дърводобив в Република Коми е подписана на 3 декември 1967г. Първата група от 48 български строители пристига в несъществуващото още селище Усогорск на 8 февруари 1968г. Българските строители работят тогава при температура 37 градуса под нулата. На 24 август 1968г. от Република Коми за Република България потегля първия ешалон с 2 200 куб. м дървен материал. За периода на съществуването на съвместното предприятие за дърводобив и строителство – от 1968г. до 1993г., благодарение на съвместния труд на над 250 хиляди работници и специалисти, от Коми за нашата страна са изпратени над 30 милиона кубически метра дървесина. . . .