Бит, култура, художествена самодейност  Автор: Александър Арсов - Откъс от книгата: "Покорители на тайгата"             

Ущилище в МеждуреченскСелищата, разположени в тайгата - Усогорск, Благоево, Междуреченск и по-малкото - Верхнемезенск, макар и млади, създадоха свои битови и културни традиции.

Административните услуги на гражданите - съветски и български, се извършват от селищните съвети на народните депутати, органи на съветската власт, от съветските училища, пощи, аптеки и други учреждения. Част от административните услуги на българските граждани прави Българското консулство в столицата на Коми - Сиктивкар. За улеснение консулските услуги организирано се вършеха при посещения на самите предприятия или в бединението. Комунално-битовите и търговските услуги са организирани от ръководството на Обединението чрез специализираните предприятия (ПТОХРС и ПКБДУ).