Г. СиктивкарБългарите в гр. Сиктивкар, Република Коми са обединени в нова организация на българската общност 15.03.2010

Това е Градската българска национално-културна автономия в столицата на републиката.

В Република Коми, влизаща в рамките на Руската федерация, живеят представители на 130 националности. За работа с тях е упълномощено Министерството по националната политика. Неговата основна цел е да се обединят усилията на всички органи на властта, както и на различни политически, обществени, национално-културни движения за съхраняване и развитие на националната култура, език и традиции на всички народи на територията на републиката.

Националните културно-обществени обединения в Коми са партньори на властта по провеждане на държавната национална политика сред населението. Регистрирани са над 80 организации, в това число 3 междурегионални.

Към Министерството по националната политика е формиран Консултативен съвет за работа с национално-културните автономии, с оглед постигането на междунационално и конфесионално съгласие, езикова толерантност. В Коми са създадени 22 центъра на националните култури, разработени са специални програми за защита на малобройните коренни народи на Севера.

Българите в Коми създадоха своята организация съгласно изискванията на местното законодателство през 2010 г. Понастоящем те са около 800 души. Българската колония в републиката се създава през 1967 г. в рамките на Споразумението за сътрудничество между правителствата на България и Съветския съюз в областта на дърводобива. Тогава са създадени четири населени пункта, чиято численост в периода до 1990 г. достига 16 000 души – Усогорск, Междуреченск, Благоево и Вернимезенск.

Съгласно Устава на своята организация, българите в Сиктивкар имат право да съхраняват своята национална самобитност, език и култура. През м. май те възнамеряват да открият курсове по български език. От Министерството по националната политика са обещали на нашите сънародници помещение за организацията и съдействие във всяко отношение. Обсъждат се възможностите в тази структура да се включат българите от цялата страна, а нейният статут от републикански да се превърне във федерален.

Новата организация устремно започна своята дейност и вече проведе няколко инициативи, свързани с българската национална и културна история.

Между тях дълго ще се помни отбелязването на националния празник на Република България 3 март. То се проведе в залата на кино „Октябрь”, препълнена с българи, техните семейства и официални гости, представители на национално-културните автономии на Украйна и Беларус. Тържествената вечер включваше концерт на популярният български певец Бисер Киров /понастоящем съветник в посолството на Република България в Москва/, детски танцов ансамбъл и специални български гости от Усогорск – певицата Наджия Ахмедова и гайдаря Димитър Марчев.

По информация на Посолството на Република България в Москва.