Въпреки новата спогодба между България и Руската Федерация за изплащане на руски пенсии, клетниците остават фантоми в Коми, защото архивът за трудовия им стаж е изчезнал и няма как годините да се докажат.

Няколко правителства ни лъжат, че ще решат проблемът, разказа 60-годишният Николай Николов от радневското село Знаменосец. Той е един от армията потърпевши българи, които са загубили около 200 лева върху парите за старост. Станишев обяви, че ако спечели изборите ще направи нова спогодба с Русия, но нищо не се случи, ядосва се Николай.

 Драмата му започнала през 2009 г., когато подал документи за пенсия в НОИ – Стара Загора. Признали му всички години като шофьор у нас, а за трудовия му стаж от 1979 до 1982 година му дали да попълва бланки, които изпратили със запитване до Русия. В отговор от Ударски район на Република Коми му отказват пенсия.

Мотивът е, че фирмата, пращала нашите секачи - ДСО "Дърводобив и строителство", не фигурира като юридическо лице до 1991 г. и не е внасяла нужните социални застраховки на работниците. Липсата на каквито и да е документи прави невъзможно да се зачете трудовият стаж.

Цялата документация на българите е била съхранявана в Главката на Благоево, а преводът на заплатите им в рубли е ставал през наша банка. След това обаче, главката е изчезнала заедно с всички бумаги.

Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност беше подписан на 27 февруари 2009 г. в Москва и влезе в сила на 20 март 2010 г. Той предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват (например пенсия за осигурителен стаж и възраст).
При определяне на право на обезщетение и пенсия според този договор се взема предвид осигурителен (трудов) стаж придобит на територията на една от Договарящите се страни, преди влизането му в сила (вкл. по времето на СССР, ако работата е извършвана на територията на днешна Русия). Освен това, с Договора се дава възможност пенсиите, отпуснати до влизането му в сила, вкл. по разпоредбите на денонсираната Спогодба между НРБ и СССР за социално обезпечаване от 1960 г., да могат да бъдат преразглеждани. Ако за периодите на работа в Коми, хората са били осигурявани в СССР (на територията на сегашна Русия), т.е. социалните им осигуровки са били внасяни и на основание съветското законодателство, за тези периоди, сега те имат право на пенсия от руската страна.

Това обаче си остава само добро пожелание, защото на практика този договор изисква от секачите да докажат стажа си там, а няма как това да стане, без да бъде открит изчезналият архив.

Армията от потърпевши на няколко пъти са искали намесата в проблема на бившия социален министър Тотьо Младенов, но ГЕРБ ги отрязали напълно. Същото сега се случва и с правителството на БСП, ядосва се Младенов. Той потърси помощ от Николай Бареков и екипа му на срещата в Раднево. Хората отново дойдоха със своите болки и неразрешени с години от държавата казуси.

http://barekov.com