Това е гражданско неправителствено сдружение, юридическо лиие по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с предмет на дейност развитие на българо-руските отношения, което работи в съответствие с Конституцията на България, българското законодателство и неговия устав.
Движението е приемник и продължител, в условията на съвременния свят, на идеите и традициите на русофилството, възникнало през Българското възраждане.
В него членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат неотменно условие за развитието и участието на България в един свят на развнопоставеност, диалог и сътрудничество, изключващ насилието и принудата в международните отношения:
1. Духовно и професионално свързани с народите от Руската федерация;
2. Учили и работили в страните от бившия СССР;
3. Работещи или желаещи да работят с партньори от Русия;
4. Приятели на Русия.
В изградената организационна структура на движението важно място заема направлението на работилите и учили в Коми и клубовете по места.
Националното движение „Русофили" си поставя за цел подобряване и разширяване на сътрудничеството между България и Русия и на основата на историческите, православно-християнските и славянските традиции, на културните, икономическите и спортните връзки за благото на българския народ, за независимостта и просперитета на България.
То организира национален събор на русофилите, конкурси, дискусии с участието на видни личности по актуални проблеми на българо-руските отношения и други мероприятия.
Посредством анализ и конкретно проучване на икономическия потенциал и на икономическите връзки с Русия по отрасли, подотрасли и отделни стопански сектори се предлагат на стопанските структури (търговски дружества, браншови организации и други) конкретни бизнес идеи, механизми и проекти за партньорство, включително и на тристранна основа с партньори от други страни на Европейския съюз, които да съдействат за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество. Активизират и разширяват междурегионалното икономическо сътрудничество, на партньорските връзки между културни, научни и образователни институции на двете страни.

Адрес: София 1000
ул."Георги Раковски" №108
тел. 02/986 53 08; тел/факс 02/988 86 93
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.